Portal - M. Jaworzno
polski Strona główna / Śpiewnik / teksy piosenek
Sobota - 23 czerwca 2018 Albina, Wandy, Zenona      "Dusza żywi się tym, z czego się cieszy". św. Augustyn
  Teksty piosenek Oazy Dzieci Bożych oraz Chórku
1
Chcę przestąpić Jego próg                                           

Z dziękczynieniem w sercu mym

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Ref: Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

2

Wspaniały Dawco miłości

składamy na Twoim stole

 wszystko, co mamy,

 wszystko, co mamy,

 choć i tak to od wieków jest Twoje.

3

On jest Światłem,  On jest Drogą,

Prawdą, Życiem, Jezus Panem jest!  

Alleluja!

4

Ref. Musisz stać się dzieckiem                         

Musisz stać się małym dzieckiem

Musisz stać się dzieckiem by wejść do nieba

- Jezus powiedział!

1. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

bo do takich należy Królestwo niebieskie

- Jezus powiedział!

2. Módl się jak dziecko do Pana swego,

a osiągniesz w życiu czego pragniesz

- Jezus powiedział!

3. Głoście to ludziom na całym świecie

by nie zabijali swego dziecięctwa

 - Jezus powiedział!

1.Zbliżam się w pokorze i niskości swej.

 Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze serce daję swe.

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

2.Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.

Kto się im poddaje, temu wiary brak.

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

Że w postaci Chleba utaiłeś się.

3.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

4.Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,

Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

5.Ty, co jak Pelikan, Krwią swą karmisz lud,

Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.

Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas

Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

6.Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,

Niech pragnienie serca kiedyś spełni się.

Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,

             Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

      6

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem

raduje się każdym moim gestem.

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

7

Gdy Pan Jezus był malutki i nigdy nie próżnował.

Z  Matką Bożą, i Józefem codziennie  pracował.  

Tu piłował, tam heblował, to wełenkę zwijał.

Nosił wodę, rąbał drzewo i gwoździe przybijał.

8

Ofiaruję Tobie Panie mój,całe życie me,                  

cały jestem twój, aż na wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą                

jedyną jest.

9

Był sobie farmer co miał psa, Bingo nazywał się x2

B  i n g o, B  i n g o, B  i n g o, Bingo nazywał się

B  i n g oooooo

10

Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest  x2

Mocną reką trzyma mnie, łódka nie kołysze się.

Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.

11

1. Nie mam nic co bym mógł Tobie dać

Nie mam sił by przed Tobą Panie stać

Ref. Puste ręce przynoszę przed Twój W niebie tron,

Manną z nieba nakarm duszę mą

 2. Pomaż maścią leczącą oczy me,

spraw by język mój tez przemówić chciał

12

1. Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle,

    moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością.

 
Ref.: Panie, Panie,  naucz nas w miłości Twojej trwać.

 
2. Cóż trwałego poza Tobą, Człowiek zdziała sam ze siebie.

Któż potrafi własne dobro, oblec w kształty nieśmiertelne.

 
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką,

że wyzwala pełną radość, w Sercu, które ciebie kocha.

 
4. Wejdź o Jezu, w moje życie, głębią łaski, mocą słowa,

byśmy mogli owoc przynieść, cześć i chwałę Ojcu oddać.

13

Ha, ha, ha, Alleluja,Ho, ho ,ho, Hosanna

Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym

14

Jak mi dzisiaj zmarzły uszka, zimna, zimna ta poduszka,

chucham w łapki, rozcieram paluszki

brak mi Ciebie do poduszki,la la laj laj laj

15

Tato, wołam Ciebie, Tato,  bo jestem dzieckiem Twym,           

chcę wciąż przy boku Twoim być, Tyś moim Tatą./2x

Ref: Tato, Tato, jestem dzieckiem Twym,

Tato, Święty Tato, Tyś Tatą mym.

16

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,

klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie

i razem chwalmy Go. Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas, śpiewajcie wszyscy słudzy

Jego domu, Bogu oddajmy cześć!

17

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:

Ref. Amen, jak Maryja, amen, jak Maryja,

Amen, widocznie Bóg tak chce.

Tak, jak Maryja, wypełniaj wolę Boga,

i zanieś tam swój uśmiech,

gdzie często płyną łzy.

2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów...

3. Kiedy w twym sercu nic więcej, prócz bólu, mów...

18

1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie.

Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,

Ty Panie, Panie

 Ref: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,

Tylko Ty, Panie, Tylko Ty x2

 2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie,

I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie, Panie.

Ref: U twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas,

Tylko Ty, Panie, Tylko Ty x2

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty Panie,

Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,

Tylko Ty, Panie, Tylko Ty (Tylko Ty możesz pomóc mi)

19

Nie chcę służyć w piechocie, Jeździć w kawalerii, strzelać z artylerii.

Nie chcę latać samolotem, Jestem w Pana armii.

20

Jak morska fala, kiedy wicher dmie, miłość Jezusowa ogarnęła mnie.

Wśród morskich fal, spienionych wód, Jezu prowadź mą łódź wśród burz.

Wśród morskich fal, gdy wicher dmie, Jezu prowadź mnie.

21

Ref. Sercem kocham Jezusa, Sercem kocham Jezusa,

Zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie.

 1. Jest jedno Imię drogie mi, Najdroższe w świecie tym,

Muzyką słodką to Imię brzmi, Wpisane w sercu mym.

 2. To Jezus, mój Zbawiciel Pan, To o Nim śpiewać chcę,

On nam zbawienie wszystkim da, Miłuje także mnie.

22

1. Pan Jezus już się zbliża, Już puka do mych drzwi.

Pobiegnę Go przywitać, Z radości serce drży.

Ref O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie,

O Jezu, wspomóż łaską, Bym godnie przyjął Cię.

 2. Nie jestem godzien, Panie. Byś w sercu moim był.

Tyś Królem wszego świata, A jam jest marny pył.

3. Gdy wspomnę na me grzechy, To z żalu płyną łzy,

Bom Serce Twoje zranił, O Jezu odpuść mi!

4. Tak pragnąłbym Cię kochać, Jak Ty kochałeś mnie,

Przyjm serce me oziębłe, A daj mi serce Twe!

23

Bądź z nami w kontakcie Panie Boże

Choć diabeł robi nam zwarcie

Niechaj iskra miłości między nami przeskoczy

I zapalą się nasze latarnie

24

Jesteś królem, jesteś królem, Królem jest Bóg /2x        

Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go  /2x

25

1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie?

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref. Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, Króluj nam!

Poprzez wieczny czas króluj Jezu nam.

2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,

Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.

3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

26

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,

To nasze rycerskie hasło,

Ono nas zawsze prowadzić będzie,

I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze,

Do walki z grzechem swej duszy!

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,

Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

27

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.

Chrystus, Chrystus Władcą nam.

28

Oto Pan Bóg przyjdzie, Z rzeszą świętych k`nam przybędzie,

Wielka światłość w dzień ów będzie, Alleluja, Alleluja

30

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź!

Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,

jak dobry chleb na głodnego dłoń.

2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,

przez wichru szum dajesz poznać się.

3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam

przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

4. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,

przychodzisz już dziś na ziemię swą.

31

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże Przyjdź do mnie,

Panie, pospiesz się. Niechaj Twa łaska mi pomoże,

Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref.: Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,

Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie,

Przyjdź z łaską swoją, Przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, Kiedy już sił nie

starcza nam, Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

32

Czekam na Ciebie Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu ślę.

Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywa Cię.

Ref: Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przybądź Jezu pociesz nas!

Szczerze kochać Cię będziemy, przyjdź o Jezu, bo już czas!

2. Usłysz, Maryjo głos twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy dzień.

O, daj nam Słońce, które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień.

Ref: Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę, Dziecię Twe.

My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca swe.

33

REF: Świat na Ciebie czeka Panie, jak na sen zmęczony dzień

Tak jak miłość na spotkanie, jak na deszcze kwiatów cień

1. To jest nasze radosne czekanie, choć fioletem zasnute są dni

 Teraz Gabriel, Nazaret i Maria, a w Betlejem ta noc jeszcze śpi

2. Oto idzie silniejszy ode mnie, żem sandałów niegodzien mu nieść

A w te dni co płyną po kropli, wleje życia nowego treść

3.Z tą nadzieją czekamy na Ciebie, Miłość, pokój i radość nam dasz.

Twego przyjścia o Jezu pragniemy, Dziś wołamy- „Marana Tha”

34

Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam

Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to że trzyma nas ręką Swą.

35

Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg  narodził się

Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się,

Nie mogę spóźnić się!

Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć

Do Jezusa prowadź mnie x2

2.Narodził się Bóg zstąpił na ziemię,

Narodził się by uratować mnie,

Narodził się i nie zostawił mnie

I nie zostawił mnie.

3.Czekają tam Józef i Maryja,

Śpiewają nam, śpiewają gloria.

To gloria, święta historia

Święta historia.

36

Ref: Wołek, wołek, wołek i osiołek,

Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence mróz - brrr!

Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! (2x)

3. Trzech, trzech, trzech Królów Magów,

4. Czterech, czterech, czterech Ewangelistów,

5. Pięć, pięć, pięć Przykazań kościelnych,

6. Sześć, sześć, sześć stągwi kamiennych,

7. Siedem, siedem, siedem Sakramentów,

8. Osiem, osiem, osiem Błogosławieństw,

9. Dziewięć, dziewięć, dziewięć Chórów Anielskich,

10. Dziesięć, dziesięć, dziesięć Przykazań Bożych,

11. Jedenastu, Jedenastu, Jedenastu Filistynów,

12. Dwunastu, dwunastu, dwunastu Apostołów

37

Gdy wszyscy święci idą do nieba, to święty Piotr na saksofonie gra.

Małe aniołki stukają w stołki, a Magdalena tańczy cha-cha, cha

38

1. W grudniowe noce, zimowe noce. Dzieciątko małe z zimna dygoce.

Idzie przez pola pokryte szronem. Wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

 Ref: Hej kolęda, kolęda, Hej! Kolędy to czas.

Kto ogrzeje rączęta? Kto schronienie mu da?}x2

2. Świeczki się jarzą w świerkach zielonych. I złote gwiazdy wieńczą korony.

Bo zewsząd dzwoni kolęda święta. Lecz o nim, o nim nikt nie pamięta.

3. Tyle tych domów i okien tyle. Może go schronią choćby przez chwilę.

Może przygarną do serca ludzie. Może nakarmią nim dalej pójdzie.

39

1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi,

W środku nocy przerażony świat się budzi,

Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził, Do nas przyszedł,

bo ukochał wszystkich ludzi.

Ref: Teraz śpij Dziecino mała, teraz śpij Dziecino miła,

ziemia bogactw Ci nie dała bo bez Ciebie biedną była.

2. Już pasterze, prości ludzie, biegną z dala,

Oddać pokłon Tobie Panu nad panami.

Mówią sobie: "Jakaż łaska nas spotkała,

Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami".

3. Z krain wschodnich przyszli jeszcze Trzej Królowie,

Każdy myślał: coś wielkiego dziś zobaczę.

Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie,

e ich Król jest malusieńki i że płacze

Ref: Nie płacz już Dziecino mała, nie płacz już Dziecino miła

Ziemia tym Cię zasmuciła że tak mocno w grzechu tkwiła.

Teraz śpij Dziecino mała, teraz śpij Dziecino miła

ziemia bogactw Ci nie dała bo bez Ciebie biedną była.

40

Radujcie się bracia w Panu, powiadam, radujcie się. /bis

Radujcie się, powiadam, radujcie się. /bis

41

1. Przygotuję Ci serce o Chryste

Przygotuję Ci serce niewinne

Takie jasne radosne i czyste

Przygotuję Ci serce o Chryste

2. Przygotuję Ci serce ofiarne

Precz odrzucę co kusi i wabi

Przygotuję nadzieję i wiarą

Przygotuję Ci serce ofiarą

3. Przyozdobię Ci serce miłością

Taką wielką co wszystko zwycięża

Abyś wstąpił do niego z radością

Przyozdobię Ci serce miłością

4. Przyozdobię Ci serce dziecinne

Takie małe tak biedne i słabe

A Ty wlejesz w nie siły swe dziwne

Kiedy wstąpisz w me serce niewinne 

42  

Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało,

lecz im się nie udało fari, fari, fara.

Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą,

ja nie chcę tańczyć z tobą fari, fari, fara.

Poszukam se innego, do tańca zgrabniejszego

fari fari fara" fari fari fara"

43  

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,

wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

Czym prędzej się wybierajcie,

do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana

 
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,

z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,

a witając zawołali z wielkiej radości

 
3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,

tyle tysięcy lat wyglądany.

Na Ciebie króle, prorocy, czekali,

a Tyś tej nocy, nam się objawił

 
4. I my czekamy na Ciebie Pana,

a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą

wierząc, żeś jest pod osłoną

chleba i wina

44

1.Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina,

że Panna czysta, że Panna czysta, porodziła Syna.

Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje

i Józef Święty, i Józef Święty, Ono pielęgnuje.

 3. Choć w stajeneczce, Choć w stajeneczce,  Panna Syna rodzi,

przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, ludzi oswobodzi.

4. I Trzej Królowie, I Trzej Królowie, od wschodu przybyli,

i dary Panu, i dary Panu, kosztowne złożyli.

45

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

ciemna noc w jasności promienistej brodzi.

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Ref: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

 2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,

aby do Betlejem czym prędzej pobiegli

Bo się narodził Zbawiciel wszego świata Odkupiciel

 3. O niebieskie duchy i posłowie nieba,

powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba;

Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.

4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,

w pieluszki powite, w żłobie położone.

Oddajcie mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski.

46

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Ref: Chwała na wysokości, Chwała na wysokości,

a pokój na ziemi. 

2. Oddawali swe ukłony w pokorze,

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

 3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

których oni nie słyszeli, jak żywi.

 4. Dziwili się napowietrznej muzyce

i myśleli, co to będzie za Dziecię?

 5. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy

i z całego serca wszyscy kochamy

47

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:  

Lili, lili laj, moje Dzieciąteczko,

Lili, lili laj, śliczne Paniąteczko

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,

Pomóż radości wielkiej sercu memu.

Lili, lili laj wielki Królewicu, 

Lili, lili laj, niebieski Dziedzicu

 3. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,

Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie,

Lili, lili laj, mój wonny kwiateczku,

Lili, lili laj, w ubogim żłobeczku

48

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.

Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.

 2. Witaj, Jezu ukochany, od patryjarchów czekany,

Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

49

1. Rysuję krzyż, z kropelką krwi i z jedną dużą łzą.

 za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są

 Ref : Za ten krzyż i twoje łzy, za serdeczne krople krwi

Jezu dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę którą

szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci

 50

1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany, Za żadne skarby świata,

Bo na nim Jezus ukochany, Grzeszników z niebem brata.

Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca, Choćby mi umrzeć trzeba,

Choćby mi groził kat, morderca, Bo Krzyż to klucz do nieba.

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, Nie wyrwę go z sumienia,

Bo Krzyż szatana w niwecz kruszy, Bo Krzyż to znak zbawienia.

Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce, Jezusa Krzyż i ranę,

Która otwiera Jego Serce, W obronie Krzyża stanę.

51

Ta Krew z grzechu obmywa mnie,              

Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu.    

Ta Krew z grzechu obmywa mnie,              

To jest Baranka święta Krew.     

52

Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień.

I chodź ze Mną zbawiać świat, kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, Większy im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś, Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż, Niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic, Wobec tak wielkiej miłości.

53   

Krzyż, Krzyż, Krzyż Twój Panie, Niebo nam otwiera.

Z Tobą żyć pragniemy Panie i umierać.

Prowadź nas o Panie, prowadź ku wolności.

Naucz zło zwyciężać Dobrem i Miłością.

Młodzi i Pokój idą razem, Młodzi i Pokój idą razem przez świat

Młodzi i Pokój idą razem, Bo Ty Panie prowadzisz nas.

54   

Ref: Rozpięty na ramionach, Jak sokół na niebie.    

Chrystusie, Synu Boga, Spójrz proszę na ziemię.

1. Na ruchliwe ulice, Zabieganych ludzi

Gdy noc się już kończy, A ranek się budzi.        

Uśmiechnij się przyjaźnie, Z wysokiego krzyża.       

Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.      

2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących.

Modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.

Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat, na ziemię.

Na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie.

3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie.

Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

55   

 Na wieki będzie trwać chwała Boża,

bo raduje się Pan by uczynić świat.

Śpiewać chcę memu Bogu, po wszystkie dni

sławić, co stworzył On i wychwalać Go

56 

 1. Rysuję krzyż, z kropelką krwi i z jedną dużą łzą.

 za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są

 Ref : Za ten krzyż i twoje łzy, za serdeczne krople krwi

Jezu dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę którą

szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój, pomogę dźwigać Ci.

Żeby ten pot, i ciężki znój, czegoś uczyły dziś.

3. Dźwigam ten krzyż, i  dźwigać chcę, za grzeszny cały świat.

Obmyję Ci, z ramienia krew, i Twoich drogich szat.

57  

1. Nawet jeśli zgubię się, To się zdarza – przecież wiesz

Ludzką rzeczą błądzić jest, Więc się nie dziw, że ja też

Ref: Ojciec czeka dniami i nocami

Czeka z otwartymi ramionami

2. Nawet jeśli powiem nie, I wybiorę to co złe

Nawet wtedy ufam, że Dobry Ojciec czeka mnie

3. Nawet jeśli pójdę w świat, Nie słuchając Jego rad

Nawet jeśli jak ten syn, Ugnę się pod ciężarem win

58

 Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x)

daj Mu ręce swe, daj Mu serce swe,

daj Mu nogi swe, daj Mu duszę swą,

On zawsze kocha Cię. ( na pewno) 

59

 1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana

Naród niewierny trwoży się przestrasza

Na znak Jonasza - Alleluja! O!

 
2. Ziemia się trzęsie straż się grobu miesza

Anioł zstępuje niewiasty pociesza

Patrzcie jak mówi grób ten pusty został

Pan z martwych powstał - Alleluja! O!

 
3. Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie

Daj w łasce Twojej wszystkim nam wytrwanie

I w Twojej chwale z Tobą tam będziemy

Zmartwychwstaniemy! Alleluja!

60   

Klaszczmy w dłonie / x4

Tak tak tak tak,  Ja potrzebuję Ciebie

Tak tak tak tak, Będziemy tańczyć w  niebie

Lewa nóżka, Prawa nóżka, Prosto z serca,  buźka       

 
61

1. Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas,

Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.

Ref: Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę,

 Za to, że tak słabo wierzę, przepraszam Cię.

2. Pan miłością nam nakazał żyć, i tak służyć uczył nas.

Do Królestwa swego nas zaprasza, życie wieczne daje nam.

3. Pozwól mi się stać uczniem Twym, pozwól mi iść drogą Twą.

Pozwól mi kochać cały świat, pomóż zwalczyć wszelkie zło.

 
62

1. Jezus swoją Matkę pozostawił, Byś w swym życiu miał do kogo iść, 

Ona swą opieką Cię otoczy, Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się, I pozostaw swoje troski Jej.

Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka, Abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, Nikt tak kochać nie potrafi też.

Nikt w miłości wytrwać tak nie umie, Jak Madonna, zresztą o tym wiesz.

 63

Ref.: Maryjo, Maryjo, Maryjo, Polski i świata Królowo!

Maryjo, Maryjo, Maryjo, odmień nasz naród na nowo

Maryjo, Maryjo, Maryjo, niebieska nasza Królowo,

Maryjo, Maryjo, Maryjo, odmień nasz naród na nowo

1. Przez Boga wybrana, przez Boga wybrana,

Matko Przeczysta, Matko Przeczysta,

od wieków zrodzona, od wieków zrodzona

O Matko Chrystusa, O Matko Chrystusa.

2. Od dawien już dawna, od dawien już dawna,

Od wieków Tyś czczona, od wieków Tyś czczona,

Pani cudowna, Pani cudowna,

Matko wsławiona, Matko wsławiona.

3. Spoglądasz na nas, Spoglądasz na nas

 z Twoich ołtarzy, z Twoich ołtarzy

Niebieska Pani,  Niebieska Pani

o ślicznej twarzy, o ślicznej twarzy

4. Stoisz w Kościele, Stoisz w Kościele

tutaj przed nami, tutaj przed nami

Pragniesz niewiele, Pragniesz niewiele

być razem z nami,  być razem z nami

 
64

1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił, Radość tchnij,

proszę, w serce me. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,

Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.

 ref: Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, Śpiewaj Panu, który Królem jest.

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,   Śpiewaj Panu cały dzień.

2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, Pokój tchnij, proszę, w serce me.

Pokój tchnij w serce me bym odpoczął, Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.

3. Miłość tchnij w serce me, abym służył, Miłość tchnij, proszę, w serce me,

Miłość tchnij w serce me, abym służył, Bym swą służbą także chwalił Cię.

4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, Wiarę tchnij, proszę, w serce me.

Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, Bym modlitwą także chwalił Cię.

 
65

Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie. Pieśnią chcę

chwalić imię Twe, I z dziękczynieniem sławić Cię.

 
66

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,  tak dobrym, że nic mi nie braknie;

do Źródeł Wód Żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz.

Ref. Pasterzem moim jest Pan    i nie brak mi niczego.

Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego.

 2. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć,

bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do Stołu Swojego zaprasza, na oczach mych wrogów to czyni,

olejkiem mą głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą w ślad za mną po dzień mój ostatni,

aż dojdę, o Panie, do domu,  by z Tobą zamieszkać na zawsze

 
67

Gdybyś wiarę tak maleńką miał, jak ziarenko u gorczycy jest,

powiedział byś tej górze: "Przenieś się" a z hukiem by zmieniła miejsce swe.

 
68

1. W kruszynie chleba Panie jesteś,    

Schowany, wielki Ty Pan.               

Przychodzisz do nas już przez wieki,   

By ofiarować Siebie nam.                

2. W tych kroplach wina Twoja Krew,

Przelana za nas, Panie mój

Tak wiele jej na krzyżu było,

By odkupić nas od zła.

3. Ty, Panie, miłością jesteś.

Ty, Panie, kochasz nas!

I proszę Ciebie, by tak było

Wciąż przez wiele lat.

 69

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść

 za Nim, By łowić serca, słów Bożych prawdą.  

Ref: O Panie to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

 Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  Razem z tobą nowy zacznę dziś łów

 2. Jestem ubogim człowiekiem, Moim skarbem są ręce gotowe, 

Do pracy z Tobą i czyste ręce.

 3. Ty potrzebujesz mych dłoni,  Mego serca młodego zapałem, 

Mych kropli potu i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem,  Łowić serca na morzach dusz ludzkich,

Twej prawdy siecią i słowem życia.

 70

1. Kocham, więc nie muszę się bać,

Zabierz mój strach zabierz mój strach zabierz mój strach  (2x)

Jezus mówi ci,  Że Miłość ta,

Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach.

2. Jezus daje ci Miłość Swą,

Nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się (2x)

71

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,

Tą miłością coraz bardziej kocham Cię.

W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,

Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam.

 72

1.Hosanna, hosanna, hosanna memu Bogu  x2

 Ref. Imię Pana chwal w modlitwie tej,

Wywyższony bądź, Panie mój,  hosanna memu Bogu.

 2.Chwała, bądź chwała Królowi memu Bogu  x2

 73

1.Bóg potrzebuje ciebie, dużo bardziej potrzebuje ciebie. /2x

Ref. Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż nieba,

Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż ziemi,

Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż morza,

Potrzebuje ciebie. /2x

 
2.Ja potrzebuję Boga...

3.Ty potrzebujesz Boga...

4.Ja potrzebuję ciebie...

 74

Nie zabraknie mi nigdy chleba, nie zabraknie mi nigdy wody,

bo Ty, Jezu, jesteś chlebem z nieba, Jezu, jesteś źródłem mym.

 75

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, 

biegną bez zmęczenia

 76

Cieszę się, Alleluja!  Całym ciałem chwałę Panu

Oddawać chcę. (2x)       

Ręką prawą, ręką lewą. Nogą prawą, nogą prawą

Nogą lewą też.  (2x)

 77

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Panie nasz.

Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jak Stwórca wszystkich nas.

Światłem swym rozświetlasz drogę, Która prosto wiedzie nas

Tam gdzie źródło Twej miłości, Gdzie radośnie płynie czas.

Łamdarej, łamda o! Łamdarej, łamda o!

 78

Niech Twój rozbłyśnie dzień,  niech nadejdzie Twe zmiłowanie,   

niech wreszcie wstanie Twój dzień, ocalenie przyniesie nam.

79  

Ma dusza pragnie Boga, chcę spocząć w Nim. Z tęsknoty cała drży.  

Wstań duszo moja, oto oblubieniec, Oto Pan Bóg twój.

 
80

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, To nasze rycerskie hasło.

Ono nas zawsze prowadzić będzie, I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze, Do walki z grzechem swej duszy.

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, Z nim bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, Podnosząc w górę swe czoła.

Przed nami życie rozkwita w wiośnie, Odważnie, bo Jezus woła. 

 81

Ref: Czekamy Panie aż narodzisz się, maleńka dziecina w Betlejem,

Przyjdź do nas Jezu wołamy Cię, Mesjasz, Zbawiciel, Emmanuel

 
1. Światło w ciemnościach świeci, noc nie straszna już jest.

Wschodzi gwiazda na niebie, noc zamieni się w dzień.

Szukamy Ciebie z nadzieją, aby Ty odnaleźć się daj.

Przyjdź prędko, przyjdź o Panie, już nigdy nie opuszczaj nas.

 
2. Jesteś naszym pokojem, obdaruj sobą świat.

Panna porodzi Syna, Bóg zamieszka wśród nas.

Umocnij ręce osłabłym, spragnionej ziemi daj pić.

Czekamy tylko na Ciebie, dla Ciebie chcemy żyć.

82

1. Jesteś radością mojego życia, O, o, o Panie mój (bis)

Ref. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,

Ty jesteś moim Panem,    na zawsze jesteś Panem mym. (bis)

2. Jesteś Miłością ... 3.  Jesteś Nadzieją ...  4. Jesteś Pokojem ...

83  

1. Dzięki Ci, że jesteś ze mną znów, gdy potrzebuję Cię

za każdy nowy dzień kiedy budzę się

Dzięki Ci,  gdy w nocy modlę się cierpliwie słuchasz mnie

i gdy już mocno śpię Ty do siebie tulisz mnie

Ref: Nigdy nie zostawisz mnie nigdy nie opuścisz mnie x4

2. Dzięki Ci!! za wszystkie dobre dni a w smutkach jesteś Ty

pocieszasz zawsze mnie i wybaczasz błędy mi

dzięki Ci !! za rękę prowadź mnie do serca serce weź

i aż po życia kres chcę mieć zawsze pewność że

Ref: Nigdy nie zostawisz mnie nigdy nie opuścisz mnie /x 4

3. Ty mnie wybrałeś, dzięki Ci, Ty zmartwychwstałeś,  dzięki Ci

Ty obiecałeś mi że będę wiecznie żyć. Ty nas wybrałeś,

Ty zmartwychwstałeś, Ty obiecałeś nam będziemy wiecznie żyć !

84

1. Tak jest mało czasu mało dni serce bije tylko kilka chwil

Niespokojne czeka wierci się, kiedy w końcu Ty przytulisz je

Tak jest mało czasu mało dni serce bije tylko kilka chwil

Nie wiem czy Cię poznam ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie

Ref: Zabierzesz mnie na drugi brzeg, Za Tobą będę do nieba biegł
 

2. Nie jest wcale ciężko kiedy wiem,  że na końcu drogi spotkam Cię

Chociaż było tyle trudnych dni codziennie bliżej nieba - warto żyć!

Tak jest mało czasu mało dni serce bije tylko kilka chwil

Nie wiem czy Cię poznam ale wiem że na pewno Ty rozpoznasz mnie

Ref: Zabierzesz mnie na drugi brzeg, Za Tobą będę do nieba biegł

3. Mijają godziny moja czas, szukam Cię na niebie pośród gwiazd

Nie wiem czy Cię poznam ale wiem że na pewno Ty rozpoznasz mnie

85

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi, o Panie.
Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Fale Twojej łaski, Panie, gdzie nie spojrzę, tam wciąż widzę Cię!
Twa miłość mnie uwiodła, Jezu, jakże to możliwe ?!
Na, na...

86

Alleluja, wznoś pod niebo głos,

Pan dał chleba moc. Alleluja. /2x

Jezus Pan Komunią dla nas co dzień staje się,

On rozrywa grzechu pęta złe.

Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan,

Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.

87

Będę śpiewał Tobie mocy moja,

Ty, Boże, jesteś mą nadzieją,

Tobie ufam i bać się nie będę.

88

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon,

Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki, /2x

O, góry otaczają święte miasto Jeruzalem,

Tak jak Jahwe otacza swój lud

I teraz i na wieki, i teraz i na wieki.

89

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

już teraz we mnie Twe królestwo jest.

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

już teraz we mnie Twe królestwo jest.

90

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew, (2x)

Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń.

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym, Na wieczny czas. (2x)

2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, (2x)

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (2x)

Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak (2x)

Idziemy więc by radość nieść tam gdzie jej światu brak

91

Ref. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym, W Wieczerniku,

jak święty Piotr i Jan. Celebrujmy tajemnicę wiary wraz,

Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. /2x

 1.O nasz Panie i Zbawicielu świata, Twoja łaska nam pomaga w życie iść.

Niechaj Słowo Twe Boskie nas umacnia,

A Stół Chleba pokrzepia ciało mdłe, Aż ujrzymy Ojca dom.

2. Oczyść, Duchu, me serce szukające, Oświeć rozum i rozjaśnij moją myśl.

Swoim światłem sumienie moje kształtuj, Bym wśród braci i sióstr świadectwo niósł,

Oto teraz proszę Cię.

3.Rozpal miłość w mym sercu, Duchu święty ,Aby bracia ze mną razem chcieli iść,

Tworząc Nową Kulturę świętych ludzi, Którzy świat opromienią blaskiem łask,

Drogą, prawdą, życiem twym.

 
92

W swe ramiona mnie weź, Mocą Krzyża dodaj sił

W Księgę Życia wpisz mnie, Do swej chwały przyjąć chciej

 
93

1. Tata Lucki jest muzykiem, na trąbce gra.

Ewy ojciec to dyrektor, znany gość.

Kasi tata weterynarz, leczył mi psa.

A najlepszy Ojciec w niebie to ci jest Ktoś

 

Ref: Bo mój Tata jest Bogiem, mój Tata to Bóg.

Mieszka zawsze wysoko na niebie,

Ale stamtąd mnie strzeże, na każdej z dróg,

bym szedł w życiu bezpiecznie przed siebie,

Bo mój Tata jest Bogiem, mój Tata to Bóg,

I dzieciaka pilnuje jak trzeba,

Abym z Jego pomocą, kiedyś tam mógł

w końcu nieba przekroczyć próg

 

2. Każde dziecko chce być z tatą i kochać go,

gdy wyjeżdża gdzieś czasami, to go brak,

Niechaj wszyscy tatusiowie żyją lat sto,

Lecz każdy z nas również może powiedzieć tak:

Ref:

Koda: Tata mój kocha mnie nade wszystko,

Tata mój zawsze chce, być tu blisko,

Musze powiedzieć wam, nikt już nie będzie sam,

Ta wiadomość jest dla Ciebie, Ta wiadomość jest dla Ciebie,

Mamy kochanego Ojca w niebie

Ref:

94

Hallo, Panie Boże to ja, znasz mnie przecież od zawsze,

Hallo, ja dziecina Twa, wiesz, gdy się śmieje, gdy płaczę,

Wierzę, że Ty słyszysz mnie, więc wysłuchaj mnie.

95

Panie Boże dla Ciebie śpiewam i klaszczę w moje małe dłonie.

Panie Boże posłuchaj jak śpiewam, dla Ciebie moje serce płonie.

Chcę Ci dziękować Boże drogi, za obie moje zdrowe nogi.

I za piegi, za buzie pyzatą, za to, że jesteś moim Tatą.

96

Ref: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię! W miłosierdziu Swoim,

nie opuszczaj mnie! Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię! Do Swojego

serca mocno przytul mnie!

 1. Tak jak jasne słońce, patrzysz na mnie z góry. Nie zasłonią Ciebie,

nawet ciemne chmury x2

 2. Przyjaźń Twa serdeczna zawieść mnie nie może. Grzechy me

wybaczasz Miłosierny Boże x2

 

97

Idzie nasz karawana, Przez góry, lasy do Pana.  Idzie nasza karawana,  

Prowadzi ją sam Bóg.

98

Ref. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,

Chwalmy Go na wieki.

 
1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego.

Bo w Nim samym odnajduję, Wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba, Na swą sługę uniżoną,

By mnie odtąd wszyscy ludzie, Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła, W swej dobroci niepojętej.

On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze święty.

 4. On, który przez pokolenia, Pozostaje miłosierny

Wobec tego, kto Mu służy, I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia, Gdy wyniosłość serc uniża,

Każdy zamiar może zburzyć, Który pychą Mu ubliża.


 

 
 


 
             

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP